Privatumo politika

Čia pateikiama informacija, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės www.meltforsmell.lt  ir ką su šia informacija darome.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl nerenkame jokių nereikalingų duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam mūsų paslaugų teikimui.

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

MB Tirpsna kolektyvas yar supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik MB Tirpsna įgalioti asmenys, kurie atsakingi už www.meltforsmell.lt  svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Rekomenduojame sukurti saugų slaptažodį, kurį naudosite mūsų svetainės asmeninėje paskyroje. Jūs patys esate atsakingi už slaptažodžio konfidencialumą ir privalote neatskleisti bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.Toliau pateiktos ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS apibrėžia duomenų valdymą:

1. Sąvokos:
1.1 Duomenų valdytojas ir svetainės www.meltforsmell.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Tirpsna, įmonės kodas 305976207, adresas korespondencijai – Rinktinės g. 20-1, LT-09315 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@meltforsmell.lt

1.2 Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.meltforsmell.lt  
1.3 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

2. Bendrosios nuostatos:
2.1 Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
2.2 Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas ir rinkimas
3.1 Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
3.2 Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@meltforsmell.lt  arba paskambindamas numeriu 8 614 55552. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas) ir Pirkėjo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.
3.3 Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.meltforsmell.lt , teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
3.4 Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.5 Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
3.6 Registruotų vartotojų el. pašto adresai yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir saugojami aktyviojoje duomenų bazėje tik gavus tam Pirkėjo sutikimą. Vartotojas gali atsisakyti gauti informaciją iš pardavėjo paspaudus atsisakymo nuorodą naujienlaiškio turinio apačioje.

4. Taisyklių keitimas:
4.1 Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.meeltforsmell.lt interneto parduotuvėje.
4.2 Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.meltforsmell.lt
4.3 Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4.4 Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas:

5.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@meltforsmell.lt  arba paštu.
5.2 Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija. 

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.meltforsmell.lt  funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
6.2 Slapukų naudojimo tikslai:
6.2.1 Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
6.3 Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės sąvybėmis.
6.4 Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
6.5 Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
6.6 Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

7. Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga:

7.1 www.meltforssmell.lt  elektronine parduotuve galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.

7.2 Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, neturėtumėte pateikti savo asmens duomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

7.3 Jei esate tėvai/globėjai ir sužinojote, kad jūsų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 m., naudoja www.meltforsmell.lt  elektroninę parduotuvę, o jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@meltforsmell.lt  ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

8. Kiek laiko saugomi duomenys

8.1 Mes saugome jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

8.2 Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba saugomi ir naudojami neribotą laiką nuo jūsų registracijos dienos, kol negaunamas jūsų pareiškimas duomenis ištrinti.

8.3 Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi  neribotą laiką.

8.4 Klientų konsultavimo ir komunikacijos su jais elektroniniu būdu surinkti duomenys tvarkomi ir saugomi neribotą laiką.

8.5 Diagnostinė informacija saugoma iki problemos sutvarkymo, bet ne ilgiau nei 180 dienų.

 

Privatumo politika sudaryta ir patvirtinta  2023-01-10


Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +370 614 55552 ar el. paštu info@meltforsmell.lt

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top